ΚΟΜΙΞ Wiki

Στην ιστορία Η Ιστορία ενός Παπιού, που αναφέρεται στο βίο του Ντόναλντ Ντακ, βλέπουμε πως ο δημιουργός παρουσιάζει τη Γιαγιά Ντακ ως αδερφή του Σκρουτζ Μακ Ντακ, κάτι που είναι αντίθετο με το γενεαλογικό δέντρο του Ρόσα. Μια λογική εξήγηση είναι ότι η ιστορία δημιουργήθηκε πριν το γενεαλογικό δέντρο, καθώς και το ότι κάθε δημιουργός μπορεί να έχει την δική του άποψη σε αυτά τα θέματα.